‌خشته‌ی یارییه‌كانی گه‌ڕێكی نوێی خولی نایابی كوردستان

وێستگە سپۆرت-

ڕۆژی پێنجشهممه، ٦\١٢\٢٠١٨ سێ یاری لهخولی یانه نایابهكانی كوردستان بهڕێوهدهچێت.

یارییهكیان سهرمجهیان لهكاتژمێر ٢:٠٠ دا بهڕێوهدهچن و لهقۆناغی یهكهمی گهڕی ههشیهمدان.

لهیهكێك لهیارییهكاندا یانهی ههولێر ڕووبهڕوی یانهی زێرهڤانی دهبێتهوهو ههندرێن و گازی باكوریش بهرامبهر بهیهك یاری دهكهن.

لهیارییهكی دیكهشدا، یانهی زاخۆ میوانداری یانهی پێشمهرگهی ههولێر دهكات.

دواتر لهڕۆژی ههینیدا یارییهكانی دیكهبهڕێوهدهچێت، وهكوو لهخشتهكهی خوارهوهدا دیاره:
PM:09:42:04/12/2018


ئه‌م بابه‌ته 1648 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

گەلەری